An Biên là chuỗi nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam chuyên sáng tạo dựa trên những món ăn đường phố của Hải Phòng.

Trong vai trò giám tuyển nghệ thuật, chỉ đạo sáng tạo hình ảnh và quản lý truyền thông thương hiệu, chúng tôi mở ra một trải nghiệm ăn uống giao thoa giữa văn hóa và ẩm thực độc đáo tại An Biên Eatery.

  • VI
  • EN