Trần Quang Hưng

Kiến trúc sư ý tưởng

Lê Tuấn Ry

Quản lý Nghệ thuật

Dương Đỗ

CEO & Nhà sáng lập GốcCreation & Toong

Chi Đoàn

Giám đốc Công nghệ

Đề Trần

Giám sát xây dựng

Dương Quỳnh Anh

Quản lý Nội dung

May Tạ

Phát triển Nghệ thuật

Du Lê

Graphic Designer

Trí Nguyễn

Giám đốc Truyền thông

Tyler Tru Nguyen

Quản lý Phát triển Kinh doanh
  • VI
  • EN