GốcCreation tập hợp các tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật, văn hóa, công nghệ, thiết kế và truyền thông. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thấu đáo giúp nhà đầu tư và nhà phát triển bất động sản khai thác tối đa tiềm năng của không gian đô thị và ngoại ô thành phố, tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

GốcCreation thiết kế và thiết lập cơ chế vận hành lâu dài các mô hình dịch vụ thế hệ mới, phục vụ nhu cầu về không gian Làm việc, Lưu trú, Nghệ thuật, Bán lẻ, Giải trí, Nghỉ ngơi; và thường xuyên kết hợp hai hay nhiều trong số đó.

 

 

 

Các thương hiệu của chúng tôi

Your first place
after home

Home is where
the stomach is

Infuse your life
with art

  • VI
  • EN